Apie mus


Pradžia - 2003 metais vykdant PHARE 2000 programos projektą „Tradicinių amatų artelė“.

Šio projekto metu buvo atkuriami nykstantys amatai Zarasuose ir Dusetose: tradicinis audimas, namų apyvokos daiktų puošyba, drožyba, tradicinių trieilių armonikų remontas, skiautinių ir lėlių siuvimas. 

2012 metais, vykdant Lietuvos - Latvijos bendradarbiavimo per sieną projektą „Kūryba - mano viltis“ artelėje vyko audimo mokymai, kuriuose dalyvavusios moterys išmoko austi tautinių kostiumų detales. 

Vykdant projektą „Sceninių kostiumų gamybos verslumo skatinimas“ keturios moterys, išmokusios audimo, buvo pakviestos austi drabužius, pinti juostas ir išbandyti savo jėgas versle. Per tris mėnesius išausti ir pasiūti penkis pilni moteriški tautiniai kostiumai ir liemenės vyrų kostiumams. Kostiumais pasipuošė Samanių kaimo kapela ir keletas kitų folkloro ansamblių dalyvių.

Šiuo metu Artelėje pluša penkios audėjos. Rima Vitaitė – bendrijos „Sėla“ pirmininkė, labiausiai suinteresuota tautinio kostiumo autentiškumu ir gražumu, nes dirba Zarasų rajono etnografe ir vadovauja folkloro ansambliui „Seluona“. Birutė Andrijauskienė ne tik audžia, bet ir siuva, kuria istorinius kostiumus bei užsiima menine kūryba. Tautinius kostiumus taip pat audžia Jolanta Lašaitė, Danutė Taločkienė, Violeta Gaidienė. Algė Markevičiūtė įsisavino juostų pynimo technologijas, o Stasė Vaitkūnienė kuria galvos apdangalus.