Rimutė Vitaitė - „Aukso vainiku“ karūnuota

„Aukso vainikas“ - kasmetinė talentingų tautodailininkų, lietuvių liaudies meno puoselėtojų paroda, kurioje matomi geriausi darbai iš visos šalies: medžio drožiniai, metalo, keramikos dirbiniai, austi audiniai, tapyti paveikslai, raštais išdabinti margučiai, karpiniai ar šiaudiniai sodai... Išsaugoti vertingiausius tradicinės lietuvių liaudies dailės bruožus šiandienos kultūroje, paskatinti visų dailės šakų kūrėjus dažniau ieškoti įkvėpimo senosiose tradicijose, drąsiai, savaip jas interpretuoti ir kurti – tokį ypatingą uždavinį turi šis konkursas. Nuo 2005 metų Lietuvos liaudies kultūros centras, konkurso organizatorius, tradiciškai sausio 6-ąją, per Tris karalius, karūnuoja po vieną vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės atstovą. 

Šiais metais tarp karūnuotųjų ir talentinga audėja, etnografė Rimutė Vitaitė, pelniusi „Aukso vainiką“ už aukštaičių moterų tautinių kostiumų kolekciją.

Taikomosios dailės grupėje antroji vieta už dailių raštuotų lovatiesių kolekciją skirta ir Adelei Tumėnienei.